Polecany produkt
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin


Obowiązuje od 25.12.2014r. (wcześniejsza wersja znajduje się pod obecnym regulaminem).

Sklep internetowy, działający pod domeną roweroteka.pl, prowadzony jest przez:

Firmę Handlowo-Usługową "Gładysz" Jan Gładysz, Karol Gładysz, Roman Gładysz Spółka Cywilna.

Siedziba firmy/adres korespondencyjny: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Józefa Cebuli 16

NIP: 645-247-99-55
telefon: +48 32 285 21 32
e-mail: sklep@roweroteka.pl, gladziu@poczta.onet.pl, roweroteka@op.pl

1.0. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep internetowy roweroteka.pl, zwany dalej Sklepem/Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie roweroteka.pl
1.2. Wszystkie produktu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie roweroteka.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.
1.4. Realizacja każdego zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep w godzinach jego działalności.
1.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
1.6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.7.W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień następuje w kolejności ich wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
1.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura vat.
1.9. Klient może usunąć złożone zamówienie, po zalogowaniu się na stronie Sklepu, dopóki zamówienie ma status „otwarte”.
1.10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać zamówienie do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem roweroteka@op.pl
1.11. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie roweroteka.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
1.12. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.0. Ceny towarów

2.1. Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich oraz zawierają podatek VAT
2.2. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia
2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie roweroteka.pl, wprowadzania oraz odwoływanie ofert preferencyjnych.
2.4. Koszty dostawy towary będą uwidocznione na ostatniej pozycji rachunku/faktury wystawionym przez sklep i dołączonym do przesyłki. Szczegółowy cennik kosztówdostawy oraz metodę płatności klient otrzymuje po dodaniu wybranego towaru do koszyka.

3.0. Czas realizacji zamówienia

3.1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia, związane jest to z dostępnością danego produktu. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania towarów zamówionych ze Sklepu, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze. Zamawiane towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów. Informacje o znaczeniu opisów są dostępne na stronie „Przewodnik”.
3.2. Termin otrzymania przesyłki oznacza: czas realizacji + przewidywany czas dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
3.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3.4. Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy tylko do przesyłki kurierskiej.

4.0. Formy płatności

4.1. Klient może wybrać jedną z obowiązujących w Sklepie form zapłaty za towar:
-za pobraniem gotówką kurierowi lub listonoszowi.
-przelewem po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem rachunku bankowego . Jak tylko pieniądze wpłyną na konto Sklepu, paczka jest pakowana i wysyłana.
-sprzedaż ratalna -brak takiej możliwości.
-gotówka przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
4.2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu roweroteka.pl zastrzega
sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

5.0. Gwarancja i reklamacje

5.1. Wszystkie towary zakupione w sklepie roweroteka.pl objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią.
5.2. Gwarancji nie podlegają te elementy lub części, które uległy zużyciu podczas eksploatacji.
5.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w terminie narzuconym przez ustawę. Zaleca się złożenie reklamacji za pośrednictwem
formularza . Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@roweroteka.pl, gladziu@poczta.onet.pl, roweroteka@op.pl lub drogą pocztową na adres 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Józefa Cebuli 16. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych.
5.4. Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
5.5. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
5.6. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt.

6.0. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z regulacją przewidzianą w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona).
6.2. Zwracany towar należy odsyłać z otrzymaną fakturą VAT bądź paragonem. Do zwracanego zaleca się dołączyć oświadczenie.
6.3. Sprzedawca w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w naszej ofercie bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. Kupujący pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6.7. Starannie zapakowany towar Klient ma odesłać na adres:
FHU Gładysz, 42-600 Tarnowskie Góry ul. J. Cebuli 16.

7.0. Postanowienia końcowe

7.1. Umowa zawierana jest między Klientem a Firmą Handlowo-Usługową "Gładysz" Jan Gładysz, Karol Gładysz, Roman Gładysz Spółka Cywilna. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
7.2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
7.5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
7.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2010r.
7.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach roweroteka.pl
Roweroteka

Obowiązuje od 04.07.2010r. do 24.12.2014r.

Sklep internetowy, działający pod domeną roweroteka.pl, prowadzony jest
przez Firmę Handlowo-Usługową "Gładysz" Jan Gładysz, Karol Gładysz,
Roman Gładysz Spółka Cywilna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy
Józefa Cebuli 16.

1.0. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep internetowy roweroteka.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi
sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat
swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie roweroteka.pl

1.2. Wszystkie produktu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie
roweroteka.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za
pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.
1.4. Realizacja każdego zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego
otrzymaniu przez Sklep w godzinach jego działalności.
1.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest
dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności
części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie
zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa
realizacja lub anulowanie zamówienia).
1.6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w
zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania
zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

1.7.W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży

przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień
następuje w kolejności ich wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych
tą formą sprzedaży.
1.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub na
życzenie klienta faktura vat.
1.9. Klient może usunąć złożone zamówienie, po zalogowaniu się na
stronie Sklepu, dopóki zamówienie ma status „otwarte”.
1.10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia
faktury. Klient może wycofać zamówienie do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem roweroteka@op.pl
1.11. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania
swoich danych osobowych w bazie roweroteka.pl oraz ich przetwarzanie dla
celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
1.12. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O
ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.0. Ceny towarów
2.1. Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich oraz zawierają
podatek VAT
2.2. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia
2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w

domenie roweroteka.pl, wprowadzania oraz odwoływanie ofert preferencyjnych.
2.4. Koszty dostawy będą doliczane do ostatniej pozycji towaru na
rachanku wystawionym przez sklep w formie paragonu lub faktury.
Szczegółowy cennik klient otrzymuje w koszyku po dokonaniu zakupu.
3.0. Czas realizacji zamówienia
3.1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia,
związane jest to z dostępnością danego produktu. Jest to czas, który
upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania towarów
zamówionych ze Sklepu, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze.
Zamawiane towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po
skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów.
Informacje o znaczeniu opisów są dostępne na stronie „Przewodnik”.
3.2. Termin otrzymania przesyłki oznacza: czas realizacji + przewidywany
czas dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
3.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub
opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem
podanym przez Klienta.
3.4. Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia
rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

4.0. Formy płatności:
4.1. Klient może wybrać jedną z obowiązujących w Sklepie form
zapłaty za towar:

-za pobraniem gotówką kurierowi lub listonoszowi.
-przelewem po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym
magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem
rachunku bankowego . Jak tylko pieniądze wpłyną na konto Sklepu, paczka
jest pakowana i wysyłana.
-sprzedaż ratalna -brak takiej możliwości.
-gotówka przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
4.2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu roweroteka.pl zastrzega
sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

5.0. Gwarancja i reklamacje

5.1. Wszystkie towary zakupione w sklepie roweroteka.pl objęte są
gwarancją producenta oraz ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za
zgodność towaru z umową.
5.2. Gwarancji nie podlegają te elementy lub części, które uległy
zużyciu podczas eksploatacji.
5.3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru
(faktura lub paragon), który Klient otrzymuje wraz z towarem.
5.4. Aby wysłać reklamowany sprzęt, Klient jest zobowiązany do
zgłoszenia reklamacji drogą mailową na adres: roweroteka@op.pl.
5.5. Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów
dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą
wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
5.6. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych.
5.7. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, towar zostanie
odesłany Klientowi na jego koszt.

6.0. Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 7 ustawy z dnia 2 marca
2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)
w ciągu 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do
jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg
ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na
odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani
nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być
kompletny, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjną
(jeżeli została dołączona).
6.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
6.3. Zwracany towar należy odsyłać z otrzymaną
fakturą VAT bądź paragonem. Do zwracanego towaru należy dołączyć poniższe oświadczenie:

Zwrot – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22,
poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży
nazwa produktu
numer zamówienia, numer faktury VAT
Proszę o zwrot kwoty
kwota
kwota słownie
na rachunek bankowy
nr konta bankowego
dane posiadacza konta bankowego
Oświadczam, iż zakupiony produkt zwracam w stanie niezmienionym
(tj nie noszącym śladów użytkowania)
nazwa produktu
zwracany produkt otrzymałem
data
Towar prosimy przesłać na adres: FHU Gładysz ul. Cebuli 16 42-600 Tarnowskie Góry
miejscowość, data
czytelny podpis Klienta
Do przesyłki prosimy do łączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru.
Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
Dane Klienta:
imię i nazwisko
adres zamieszkania, telefon, adres e-mail

6.4. Zwroty przyjmowane będą tylko i wyłącznie z dołączonym do przesyłki
oświadczeniem o zwrocie towaru .

6.5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zawracanego towaru + z wrot kosztów wysyłki tj. koszty wysyłki zakupionego towaru od sprzedawcy do konsumenta . Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta na oświadczeniu.

6.6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

6.7. Starannie zapakowany towar Klient ma odesłać na adres FHU
Gładysz,42-600 Tarnowskie Góry ul. J. Cebuli 16.

7.0. Postanowienia końcowe
7.1. Umowa zawierana jest między Klientem a Firmą Handlowo-Usługową
"Gładysz" Jan Gładysz, Karol Gładysz, Roman Gładysz Spółka Cywilna.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień
zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi
wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
7.2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy
sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla
miejsca wykonywania umowy.
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając
zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach
sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w
opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas
pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście
przewozowym przesyłki.
7.5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia
jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje
zawarte w regulaminie.
7.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 12.03.2010r (aktualizacja 11.08.2013)
7.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany
regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach roweroteka.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl